Særlige udfordringer for besætninger med dyr på flere ejendomme

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at afdække de særlige udfordringer, som malkekvægbedrifter står overfor, når de op-stalder dyr på mere end én geografisk lokalitet. Udfordringerne vil primært blive afdækket gennem en spør-geundersøgelse blandt en større gruppe af producenter, som opstalder dyr på mere end en lokalitet. Spør-geundersøgelsen vil blive suppleret med en detaljeret interviewundersøgelse blandt et mindre udsnit af de pågældende producenter. I tillæg til spørgeundersøgelsen og interviewundersøgelsen vil de opnåede tekni-ske og økonomiske resultater blive analyseret og vurderet i forhold til bedrifter, som opstalder alle dyr på den samme lokalitet.

Rapport
Dias-præsentation