Sænk din ko- og kalvedødelighed

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet er en del af et fortsættende projekt (sunde køer og kalve dør ikke - demonstration) , der blev påbegyndt i 2015.

Der gennemføres derfor et projekt, der indeholder videnoverførselsaktiviteter, som: 

Emner: Lad kalvene overleve denne vinter - Husk blodprøvning af kvieejendomme for salmonella - Celletalsværdier skrottes - Workshop - Skab forandringer hos dine landmænd -
I USA har de et tal, der viser, hvor godt køerne kommer igennem overgangs­perioden.
Artikel af Camilla Kramer og Finn Strudsholm, som blev bragt i Magasinet KVÆG nr. 5, d. 9. maj 2016.
- om korrekt aflivning
Facebook opslag.
Generelt er dyrevelfærden høj på danske malkekvægsbedrifter. Besætninger med en kalvedødelighed over gennemsnittet har dog svært ved at overholde gældende regler.
Referat fra indlæg fra Team Syd om forløb og indhold af rådgivningskoncept for reduktion af dødelighed.
Kalvekursus afholdt d. 21 og 22. september.
Kalvekursus afholdt d. 16 og 17. november.
Instruktionsvideo i udtagning af materiale til laboratorieundersøgelse.
Instruktionsvideo i On-farm obduktionsteknik.
Artikel i KvægNyt.
Korrekt aflivning omfatter afblødning af dyret efter bedøvelse med boltpistol. Det undlader alt for mange kvægbrugere.
Mennesket handler ikke rationelt så hvad er det der for mennesker til at lave forandringer. Hvordan kan man som rådgiver bruge indsigt i menneskelige forandringprocesser i rådgivninge om dødelighed.
Obduktioner viser ofte en anden døds­årsag end landmand og dyrlæge forventer, er dyrlæge Erik Valbjørns erfaring.
Et stigende antal af kvægbrugere glemmer, at korrekt aflivning omfatter afblødning af dyret efter bedøvelse med boltpistol.
Et stigende antal af kvægbrugere glemmer, at korrekt aflivning omfatter afblødning af dyret efter bedøvelse med boltpistol.
Ro er mantraet i overgangsperioden fra én laktation til den næste. Et opstartshold er optimalt, særligt til førstekalvs­køerne.
Facebook opslag.
Facebook opslag.
Må jeg selv efterbehandle for coccidiose hos mine øko-kalve? Hvilke elektrolytblandinger må jeg bruge mod diarré? Må man isolere øko-kalve i enkeltbokse? Læs artiklen og få styr på øko-reglerne for behandling af kalve.
Facebook opslag.
Seminar afholdt på Københavns Universitet for dyrlægestuderende og forskere d. 23. september 2016.
Temadag afholdt d. 22. september 2016.
Temadag afholdt 23. september for dyrlæger og rådgivere.
velkomst, introduktion og forventiningsafstemning til workshop.
Siden maj 2015 har fem hold økologiske kalvepassere dystet om at sænke dødeligheden blandt deres kalve mest muligt. Det har indtil nu sænket dødeligheden med godt 35 procent. Artikel fra Effektivt Landbrug, den 11. maj 2016 side 7
Artikel til Landbrug Nord, juni 2016
16 kvægbesætninger blev tildelt sanktioner ud af 300 kontrollerede i forbindelse med Fødevarestyrelsens kampagne om håndtering af medicin og syge dyr. De 15 i forbindelse med halthed.
Brug syv minutter på at se to små film, og undgå de fejl, der forringer effekten af rengøring og desinfektion.
Brev sendt til alle kvægbrugere.
Brev sendt til landmænd, der har indleveret ikke-korrekt aflivede køer eller kalve til DAKA.
Artikel til Aktuelt for dyrlæger, der informerer om remindere til landmænd på Facebook om optimering af kalvemanagement i viinterperioden med opfodring til at gennemgå management.
Små remindere på Facebook skal øge fokus på kalvene denne vinter.
Såvel landmand som dyrlæge vil få meget ud af at øge fokus på diagnostik hos kalvene.
En formodet dødsårsag, der viser sig ikke at være korrekt, er skyld i dyre fejl­investeringer på mange bedrifter.
Køerne var lammede efter kælvning, men behandling for mælkefeber hjalp ikke. Problemet lå nemlig 10-12 måneder tidligere.
Poster på Kvægkongres 2016.
Første skridt til en lavere kodødelighed er at vide, hvad køerne dør af.
Mødereferat, den 25. maj 2016
Opsummering af hands-on forløb.
I tre uger før kælvning til tre uger efter kælvning afgør du, hvor stærk koen bliver gennem hele laktationen.
Der dør flere køer om sommeren end om vinteren. Noget kunne tyde på, at de dør som følge af yverbetændelse.
Kalvekursus afholdt d. 21 og 22. September.
Kalvekursus afholdt d. 16 og 17. november.
Kalvekursus afholdt d. 21 og 22. September.
Kalvekursus afholdt d. 16 og 17. november.
Effekten af graden af rengøringen er testet ved en rengørings- og desinfektionstest af kalvebokse.
Artikel i KvægNyt.
Indbydelse til workshop den 16. december på Sabro Kro
Efter workshoppen går du hjem med råd og metoder, som du kan arbejde med for at lykkes med dine forandringer på bedrifterne.
Ny ph.d-afhandling slår fast, at brug af skåneboks og smertebehandling hjælper halte køer.
Brug af sæbe er altafgørende, når udstyr og inventar gøres rent. Hvis du kæmper med coccidiose, er gasbrænderen et effektivt våben.
Kan desinfektionsmidlet Bayocide stå et par dage? Hvor lang tid kan bakterier overleve 80 grader varmt vand, og dør bakterier i fryseren? Et rådgivningsbesøg med fokus på hygiejne gav svar.
Facebook opslag.
Vedr. projekterne: Sunde køer og kalve dør ikke og Sænk din ko- og kalvedødelighed, den 9. februar 2016
Præsentation, SEGES, den 9. februar 2016
Facebook opslag.
Rådgivning i dødelighed, Hvor er vi i dag.
Rådgivning i dødelighed i kort historisk perspektiv.
Statusmøde, den 14. oktober 2016
Facebook opslag, SEGES Kvægdyrlæger.
Artikel fra Landbrug Nord, 21. juni 2016
ØkoKalvekampen er en konkurrence mellem fem teams af kalvepassere, som dyster om at sænke kalvedødeligheden mest muligt blandt deres økologiske kalve.
Aktiviteter på facebooksiden Økokalvekampen, 2016, 79 nyopslag
Artikel fra nyhedsbrevet Økologi - Inspiration til Jordbruget, juli 2016