Økologisk vidensformidling og demonstration

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Genbevilling af 2015-tilskud

Projektet medvirker til, at der gennem formidling og demonstration sikres en direkte adgang for landmændene og deres rådgivere til at tage ny viden i brug. Hvorved de økologiske bedrifter har de bedste forudsætninger for at fortsætte udviklingen med en bæredygtig produktion med hensyntagen til økonomi og udvikling, såvel som biodiversitet, klima, vandmiljø og dyrevelfærd. Dette projekt vil med en direkte fokus på vidensformidling og demonstration bidrage til, at ny viden direkte kan indarbejdes i den økologiske landbrugsproduktion. Projektets formål er med til at udfylde en væsentlig opgave i arbejdet for, at bringe ny viden om økologi til anvendelse i primærproduktionen.

Projektets indhold vil være at planlægge og gennemføre demonstrationer, workshops og møder, hvor den nyeste viden vil blive formidlet. Temaerne vil dække over den bredde af faglige områder, som økologisk landbrugsproduktion dækker. Derudover vil der blive skrevet artikler, der skal bringe viden ud til alle, der har interesse indenfor de økologi faglige områder. Herved har alle tilgang til indhentning af den nyeste viden.

Dette projekt vil med udgangspunkt i anbefalingerne i Natur- og Landbrugskommissionens rapport: ”Natur og landbrug - en ny start” og målsætningen i regeringens økologihandlingsplan 2012 om en fordobling af det økologiske areal bidrage til, at det økologiske landbrug i Danmark vil være i stand til at nå målsætningerne om en fordobling af det økologiske areal.

Temadag om jordfrugtbarhed d. 12. oktober kl. 9:30-17 på AU Foulum, 8830 Tjele.
En kombination af behandling og management er afgørende for at holde ormetrykket under kontrol.
Fakta om rotter og tips til bekæmpelse både i bygninger og udendørs.
Mangel på svovl koster sandsynligvis udbytte. Tilfør svovl til kløvergræs og vinterraps, men sørg for ”vinduer” i marken, så effekterne på vækst og udbytte kan kontrolleres.
Jordens struktur og frugtbarhed er fundamentet for en bæredygtig og robust planteproduktion.
Den økologiske frødatabase er landmandens indgang til udbuddet af økologisk frø. Den danske frødatabase har eksisteret i sin nuværende form siden 2004. Firmaer tilmelder forud for sæsonen varer i den økologiske frødatabase.
Antal nykælvere med mælkefeber er ens hos økologiske og konventionelle køer, og der er ikke flere tilfælde om sommeren. Det viser en ny opgørelse på Kvægdatabasen.
Temadagen afholdes d. 12. oktober 2016 på AU Foulum, 8830 Tjele.
Af Jørgen Eriksen på temadagen for jordfrugtbarhed d. 12. oktober på Foulum.
Af Svend Daverkosen på temadagen om jordfrugtbarhed d. 12. oktober 2016 på Foulum.
Af Lars Munkholm på temadagen om jordfrugtbarhed d. 12. oktober 2016 på Foulum.
Præsentation af Susanne Kabell på Svanholm d. 30. juni 2016
Af Paul Henning Krogh på temadagen om jordfrugtbarhed d. 12. oktober 2016 på Foulum.
Præsentation af Finn Strudsholm og Heidi Lund Jensen på Fodringsdagen i Herning d. 12. september 2016.
Af Jørgen Olesen på temadagen for jordfrugtbarhed d. 12. oktober 2016 på Foulum.
Oplæg af Erik Fog om bælgplantedyrkning i Danmark og nye bioraffineringstiltag ved tysk bælgplantekongres i Berlin.
Præsentation af Susanne Kabell på Svanholm d. 30. juni 2016.
Af Eskild Bennetzen på temadagen om jordfrugtbarhed d. 12. oktober.
Oplæg af Susanne Kabell, SEGES hos Gefion 15. november 2016 ved en inspirationsdag for økologer.
Præsentation af dagens program ved temadagen om jordfrugtbarhed d. 12. oktober 2016 på Foulum
Det er forbudt at bruge renracede tyre af Dansk Blåkvæg til inseminering eller som foldtyre i økologiske besætninger. Derimod er det tilladt at have krydsningsdyr med under 50 procent Blåkvæg-gener.
Annonce fra Dansk Erhvervsfjerkræ, januar 2016
Mandag den 1. februar 2016 hos KHL i Kolding
To roll-ups om fjerkrærådgivning hos SEGES Økologi Innovation.
Videoer på dansk og engelsk: Håndtering af grise på friland kan være både besværligt og farligt. Ved at læse dyrene og tilpasse sin egen adfærd i forhold til deres reaktioner kan man opnå en sikker og effektiv håndtering.
Ansøgningsperioden er åben fra 1. november 2016 til 17. januar 2017.
Powerpoint præsentation, der blev præsenteret på Havrebjerg Mølle d. 16. marts 2016