Styrkelse af den økologiske bundlinje

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er, inden for det økologiske område, at gennemføre en brancheanalyse samt sektor-analyser for hhv. plante-, svine-, fjerkræ- og mælkeproduktion, der sætter fokus på at forbedre bundlinjen på økologiske bedrifter. Projektets resultater skaber grundlaget for et kvantespring inden for målrettede økologiske analyser og udvikling af specifikke rådgivningsløft til den økologiske landmand.

For at kunne forbedre bundlinjen i de forskellige sektorer af økologisk produktion gennemføres indledningsvis hhv. en kvantitativ og kvalitativ indsamling af data og erfaringer på økologiske bedrifter. Dernæst udføres en analyse af de indsamlede informationer. På baggrund af dette udarbejdes Best Practice for udvalgte rådgivningsmetoder til hver af de økologiske sektorer. Derefter udvælges case bedrifter til afprøvning af Best Practice, som efterfølgende tilrettes ud fra afprøvningen.

Projektet bidrager ligeledes til yderligere udvikling inden for den tværfaglige rådgivning på de økologiske bedrifter, hvilket vil understøtte den økologiske branches bundlinje som et hele.

Rapporten giver et overblik over aldersfordelingen i hele den samlede økologiske sektor og viser, hvordan de økologiske producenter fordeler sig i aldersintervaller på fem år.
I LD-projektet ”Styrkelse af den økologiske bundlinje” er der udarbejdet en brancheanalyse af økologisk landbrug. Klik på de forskellige områder i analysen for at få mere at vide.
Dagsorden til mødet for ekspertgruppen for driftsøkonomi-økologi den 7. december 2016, hvor Ivan Damgaard og William Schaar Andersen introducerede brancheanalysen og sektoranalyserne.
Rapport om de økologiske sektorers økonomiske situation.
Analysen fokuserer på, hvor gældstung en virksomhed er set i forhold til den indtjeningsevne, den pågældende virksomhed har.
Interviewguide til brug ved kvalitative interviews, der skal anvendes i vidensindsamlingen til brancheanalysen i projekt 7437 Styrkelse af den økologiske bundlinje.
Ivan Damgaards oplæg om brancheanalysen for økologisk landbrug. Oplægget blev holdt for Ekspertgruppen driftsøkonomi-økologi den 7. december 2016.
William Schaar Andersens oplæg om sektoranalysen for økologisk mælkeproduktion ved mødet for ekspertgruppen for driftsøkonomi-økologi den 7. december 2016
William Schaar Andersens oplæg om sektoranalyserne for fire økologiske driftsgrene ved mødet for ekspertgruppen for driftsøkonomi-økologi den 7. december 2016
Sektoranalysen af økologisk fjerkræproduktion er i en udkastsverison, da der kommer opdateringer til analysen i 2017
Sektoranalysen af økologisk mælkeproduktion er i en udkastsverison, da der kommer opdateringer til analysen i 2017
Sektoranalysen af økologisk planteproduktion er i en udkastsverison, da der kommer opdateringer til analysen i 2017
Sektoranalysen af økologisk svineproduktion er i en udkastsverison, da der kommer opdateringer til analysen i 2017
Rapporten giver et overblik over økonomien i hele den økologiske sektor under et.
Vandringsanalysen beskriver, hvordan den bedste tredjedel af de økologiske mælkeproducenter har klaret sig.