Nyt værktøj til valg af gødninger til de økologiske marker

Hjælp til at foretage det optimale valg mht. gødninger på den enkelte økologiske bedrift eller mark.

Værktøjet indeholder både et opslagsværk over de gødninger, som er til rådighed for økologisk markbrug og et regneværktøj, der kan hjælpe med at vælge den bedste gødning.

Det er kompliceret at lave en gødningsplan for de økologiske marker. Det skyldes, at:

  1. de tilladte gødninger ofte indeholder flere forskellige næringsstoffer
  2. afgrødernes behov for N, P, K og S er forskellige
  3. markernes jordbundstal varierer efter lokalitet og dyrkningshistorie
  4. priserne på de forskellige gødningstyper er forskellige
  5. betingelserne for transport, opbevaring og udbringning er forskellige


Klik på billedet for en større og tydeligere udgave.

Opslagsværk over gødninger

I opslagsværket over de tilladte gødninger kan man finde detaljerede oplysninger om de enkelte gødninger ved at dobbeltklikke på gødningsnavnet. En returknap leder tilbage til opslagsværket.

Gødningsvalg og lokale forhold

Fra forsiden kan man også gå direkte til værktøjet til valg af gødning. Ideen er, at landmand og konsulent diskuterer bedriftens aktuelle næringsstofstatus og hvilke næringsstoffer, der er behov for. Nogle jorde behøver f.eks. ikke tilførsel af fosfor, mens andre (især lerjorde) kan indeholde en stor pulje af plantetilgængeligt kalium. Herefter besluttes det, hvilke næringsstoffer man er villig til at betale for, og hvilke næringsstoffer, hvor prisen skal sættes til nul i beregningsværktøjet.


Klik på billedet for en større og tydeligere udgave.

Herefter listes de gødninger, som landmanden lokalt har mulighed for at få fat på. Priserne og omkostninger vedr. transport med videre tilrettes de lokale betingelser.

For at kunne foretage sammenligningen må de mulige gødninger sammenlignes med udgangspunkt i et af de ønskede næringsstoffer, f.eks. kvælstof. Det gør man ved, at trække den pris som landmanden er villig til at betale for de ønskede næringsstoffer fra de reelle omkostninger til indkøb, transport og lagring m.m.

Efterfølgende skal man vurdere, om de merudbytter, som man skønner, at der kan opnås, er store nok til at dække de omkostninger, der fremgår af regnearket. En interessant diskussion er også om den første prissætning af næringsstofferne er realistiske. Husk i overvejelserne, at tilførsel af fosfor og på lerjord også kali, mere handler om at vedligeholde jordens næringsstofstatus, end om at opnå merudbytter på den korte bane.

Mikronæringsstoffer og specialgødninger til væksthuse og lign. indgår ikke i denne version af værktøjet.

Brug de grønne trykknapper for at komme rundt i mulighederne.

Værktøjet finder du her, og vejledningerne er indbygget.

God fornøjelse.

Programmet er udarbejdet af Margrethe Askegaard og Torkild Birkmose som del af projektet "Næringsstofferne retur til markerne" finansieret af Fonden for økologisk landbrug og Landdistriksmidlerne.