Tre nye gødninger til de økologiske planteavlere

DAKA har markedsført tre gødninger under fællesbetegnelsen Øgro.

Øgro 10-3-1 er en relancering af det tidligere Biogrow baseret på kødbenmel, mens Øgro 9-3-4-2S og Øgro N15 er nye produkter. Øgro 9-3-4-2S er sammensat af kødbenmel og vinasse, og den fås både i en 4 mm pille og knust til et 1 mm granulat. Øgro N15 består alene af svinebørster.

Alle tre gødninger har en forventet høj udnyttelse af kvælstof på omkring 80 pct., og vil blandt andet være velegnede som tidlig gødning til marker, hvor der er risiko for jordpakning med tunge gyllevogne. 1. års virkningen af fosfor er moderat, men kan sættes til 90-100 pct. under en flerårig betragtning.

De tre produkter kan anvendes efter reglerne for ikke-økologisk gødning (se reglerne her)

Barrierer for anvendelse

Der er koblet nogle barrierer til anvendelsen af gødninger baseret på kødbenmel. Det er ifølge Mejeriforeningens retningslinjer på nuværende tidspunkt ikke tilladt at anvende kødbenmel eller produkter produceret med input af kødbenmel, når man er mælkeproducent. Af samme grund har DLG til dato ikke ville modtage korn og lign. produceret ved hjælp af gødning baseret på kødbenmel. Hvorvidt mejeriforeningen og DLG accepterer gødning baseret på svinebørster er ikke afklaret.

Produkterne er anmeldt som organiske gødninger, men der mangler en endelig afklaring i NaturErhvervstyrelsen vedrørende den lovbestemte N-udnyttelse.

Gødningerne sælges og formidles af DAKA.

Tabel 1. Oversigt over indhold af makronæringsstoffer i de tre gødninger

  Total-N Fosfor Kalium Svovl Magnesium
  Næringsstofindhold, kg pr. ton
Øgro 10-3-1 100,0 26,0 10,0 5,0 2,0
Øgro 9-3-4-2S 88,0 25,0 36,0 24,0 2,0
Øgro 15N 150,0 3,0 0,1 22,0 0,1