Næringsstofferne retur til markerne - køreplan og aktion

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Det primære formål med projektet er at skabe grundlag for, at restprodukter og affald fra industrien og samfundet fremadrettet bliver anvendt som gødningskilder i økologisk landbrug. Det er afgørende at få skabt en struktur og dynamik, der gør det muligt at anvende langt flere gødningskilder, end det er tilfældet i dag. Når dette er opfyldt kan to andre vigtige formål lykkes, nemlig en fortsat vækst af det økologiske areal og udfasning af konventionel husdyrgødning som gødningskilde.

Projektet er komplekst, da det er mange eksterne aktører, i form af myndigheder, industri og landmænd, der skal spille positivt med, for at opgaven skal lykkes. Derfor er projektet tilrettelagt således, at der er fokus på afklaring, oplysning og implementering af varige strukturer, der skal sikre, at recirkulering til økologisk jordbrug bliver en succes. Der gennemføres følgende seks arbejdspakker, for at inddrage alle relevante aktører og problemstillinger:

Oplæg af Margrethe Askegaard på Øko-Brunch d. 24. maj 2016
Markvandringen blev afholdt d. 5. juli 2016 i Taastrup.
Information om det nye program, der forventes færdigt i januar 2017.
I en årrække har der været talt om værdikæden fra jord til bord – nu er det på tide at vende den om og gøre noget aktivt ved værdikæden af næringsstoffer fra bord til jord.
Oplæg ved Margrethe Askegaard på seminar om Madaffald afholdt af Dansk Affaldsforening i Silkeborg den 8. juni 2016
Kildesorteret husholdningsaffald er en næringsstof ressource, der er under udvikling til at kunne blive en vigtig recirkuleret gødning til økologiske landbrug.
Baggrunden for brug af værnengegræs som recirkuleringsprodukt er at der er en efterspørgsel efter økologisk strøelse.
Hjælp til at foretage det optimale valg mht. gødninger på den enkelte økologiske bedrift eller mark.
Procedurer for godkendelse og formidling af gødningsmidler til økologisk jordbrug. Hvidbogen er publiceret på Landbrugsinfo.
Mødet blev afholdt d. 3. oktober 2016, kl. 9.30-12 hos Esben Møller Xu, Rudholmvej 24, 6818 Årre
Torsdag d. 6 oktober kl. 13.00 til 16.00 med start hos Renovest A/S, Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør
Powerpoint præsentation, der blev præsenteret på Plantekongres d. 21. januar 2016 i Herning.
Indlæg 12. februar på temaworkshop om recirkulering af husholdningsaffald fra KBH og Roskilde Kommune til økologiske landbrug på Sjælland.
Møde d. 22. januar 2016 i Sorø mellem landmænd, Dansk Kompetencecenter for Affald og ressourcer DAKOFA, affaldsselskabet AffaldPlus (som håndterer affald fra 6 sydsjællandske kommuner), konsulenter og potentielle og eksisterende biogasproducenter.
Dias fra informations- og dialogmøde 8. februar 2016 mellem SEGES og landmænd fra Lemvig Landboforening. Mødet har resulteret i yderligere dialog og handling.
Dias fra informations- og dialogmøde 26. januar om recirkulering til økologi mellem Aalborg Kommune, Økologisk Landsforening og SEGES. Mødet har resulteret i yderligere dialog og handling.
Oplæg af Margrethe Askegaard, SEGES Økologi, d. 13. oktober 2016 i Viby for ARLAs økologiudvalg.
Mødet blev afholdt d. 3. oktober 2016, kl. 9.30-12 hos Esben Møller Xu, Rudholmvej 24, 6818 Årre
Møde i Sorø 22. januar 2016 mellem landmænd, Dansk Kompetencecenter for Affald og ressourcer DAKOFA, affaldsselskabet AffaldPlus (som håndterer affald fra 6 sydsjællandske kommuner), konsulenter og potentielle og eksisterende biogasproducenter.
DAKA har markedsført tre gødninger under fællesbetegnelsen Øgro.
Tekst om indlæg præsenteret på Plantekongres 2016.