Kvægklynger 2018 – Testplatform i praksis

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at bestemme den reelle effekt af forskellige produktionsstrategier med fokus på strategi for anvendelse af grovfoder samt fodertilsætningsstoffer på produktionsrespons, sundhed og øko-nomi. Grovfoderstrategierne omfatter valg af kløvergræsblanding til kløvergræsensilage og NDF-fordøjelighed i majsensilage.

Dias fra Fodringsdagen i Herning 2016
De indsamlede prøver viser, at de udvalgte kvægbedrifter dyrker sammenligneligt slætgræs uanset hvilken græsblanding de dyrker. Resultaterne vil blive brugt i en videre undersøgelse
Der blev observeret en tendens til højere EKM ydelse (0,7 kg EKM/d) med høj FK-NDF sammenlignet med lav FK-NDF i Forsøg 1. Det svarer til 0,25 kg EKM/FK-NDF procentenheds-stigning i majsensilagen.
Fire kløvergræsensilager af forskellige kløvergræsblandinger klarede sig lige godt i en test i forhold til foderoptagelse, mælkeydelse og -sammensætning. Valg af blanding handler i høj grad om at lave den rigtige mængde med den rigtige fordøjelighed.
Kend din grovfoderpris”– fra Driftsgrensanalyse til FMS Præsentation af resultater fra økonomisk analyse på klyngebedrifterne
Dagsorden