Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - Videnoverførsel

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Der gennemføres følgende aktiviteter:

Arbejdspakke 1: Systematisk halthedsscore og tidlig behandling
Demonstration af effekten af systematisk halthedsscore til tidlig identifikation af nye halte køer og tidlig behandling.

Arbejdspakke 2: Videnformidling
Denne arbejdspakke indeholder aktiviteter, der vedrører kompetenceudvikling, demonstration og formidling fra ”Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management - UDVIKLING”

Grafer - i perioden 01.02. 2016-01.06. 2016
Grafer - i perioden 01.02.2016 - 01.06.2016
Korrekt behandling af kovlidelser
Tak for deltagelse i projektet
Tak for deltagelse i projektet
Formalin er mistænkt for at være kræftfremkaldende, kan forårsage allergisk hudreaktion, og der er intet bevis på, at det virker.
Klovbeskærere, der holder sig opdateret via uddannelse og kurser, beskærer bedre. Listen over uddannede klovbeskærere er netop opdateret.
Den 11. januar 2016
Den 11. januar 2016
I løbet af foråret 2017 udkommer en manual, der sikrer effekt af klovrådgivningen.
Undgå de små fejl, der betyder, at behandlingen ikke bliver lige så effektiv som den kunne være.
Klovbeskærerne får hver måned en mail, hvor den enkelte kan tjekke, hvordan han registrerer i forhold til gennemsnittet. Formålet er at få ensartede klovregistreringer, der kan bruges i rådgivningen.
Analyse af sammenhænge mellem fodertilbud, blandingskvalitet af fuldfoder, køernes tidsforbrug ved foderbordet og prævalensen af sålesår i malkekvægsbesætning
60-70 pct. af køerne var halte i løbet af otte måneder. Det viste systematiske halthedsvurderinger i to besætninger i 2016.
Notat
Den hårde kamp mod klovlidelser bærer frugt. Forekomsten af både digital dermatitis, svær sålesår og byld i hvid linje er faldet støt gennem de seneste tre år.
I overgangsperioden er koen mere ’blød’ i alle led. Det øger risikoen for sålesår, hvis hun drives for hårdt.
KvægKongres, den 29. februar 2016
Mælkeproducenter og rådgivere har en fælles interesse i, at rådgivning giver et stort afkast på mælkeproducentens bundlinje. I praksis kan samarbejdet vanskeliggøres ved manglende klarhed over hvordan mulige indsatsområder identificeres og prioriteres.
Kompetenceudvikling i systematisk halthedsscore
Notat om systematisk halthedsscore
Skarrildhus, den 7. juni 2016
Hæfte til rådgivere
Halthedsscore
Af: Nynne Capion - Department of Large Animal Sciences, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen.
Informationsfolder til landmænd om nyt rådgivningskoncept "SundKlov"