Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - Udvikling

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet er en del af et fortsættende projekt, der blev påbegyndt i 2015.
Klovlidelser er blandt de vigtigste årsager til dårlig velfærd og øget dødelighed hos malkekøer. Forbedring af
klovsundheden er derfor et centralt indsatsområde for Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Formålet med projektet er at udvikle et rådgivningskoncept, der på besætningsniveau sikrer iværksættelse af målrettede, effektive og varige tiltag samt udvikle ny viden om, hvorledes fuldfoderets sammensætning påvirker forekomst af klovlidelser og hvorledes opstaldningsforhold for ungdyr påvirker udviklingen af deres klovform og benstilling.

I 2016 gennemføres følgende aktiviteter:

5 besætninger med adgang til hårdt underlag i tidlig alder.
Den 11. januar 2016
Dagsorden
Dagsorden
Dagsorden
Dagsorden
og KMP-fuldfoder vurderingen af fuldfoder opgjort for årene 2015 og 2016 i 51 malkekvægsbesætninger
Dokumentsamlingen indeholder baggrundsinformation samt hjælpeværktøjer der skal anvendes når dette koncept benyttes i rådgivningen.
Resultater af videoovervågning
Hæftet beskriver de foreløbige elementer, der bør indgå i rådgivning om klovsundhed
Forsøg på udredning af sammenhænge mellem fodertilbud, blandingskvalitet af fuldfoder, køernes tidsforbrug ved foderbordet og prævalensen af sålesår i malkekvægsbesætning.
Beskrivelse af hvilke gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav og hvilke staldsystemer der findes i malkekvægbesætninger i dag.
Den 11. januar 2016
Benstilling hos kalve og kvier
Brev med TAK for deltagelse
Projekt: Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - Udvikling
Registreringsark
Hæftet beskriver i punkform de endelige elementer, der bør indgå i rådgivning om klovsundhed
Vejledningsguide