Implementering af systematiske krydsningsprogrammer - KombiKryds - Videnoverførsel

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at få den i andre projekter skabte viden om krydsning og effekten af at anvende forskellige krydsningssystemer ud at virke i de danske malkekvægbesætninger.

Den 3.-4. marts 2016, Hotel Kolding Fjord
Amerikanske Ben Andersen krydser 90 pct. af sine 2.200 køer. Det har givet bedre frugtbarhed, færre dødfødte kalve og generelt bedre sundhed.
Ved rotationskrydsning bruges tre racer.
Zig-zag krydsning bliver også kaldt rotationskrydsning med to racer.
Besætningsanalyse - Kombi-Kryds
Besætningsanalyse - Kombi-Kryds
Besætningsanalyse - Kombi-Kryds
Besætningsanalyse - Kombi-Kryds
Besætningsanalyse - Kombi-Kryds
Fotodokumentation
Tidsplan for besøg
NAV seminar – 14. January 2016
Indbydelse til møder
Præsentation af rådgivningskoncept for rådgivere, 10. Januar 2017
Dagsorden
Insemineringsplan for 2016
Insemineringsplan for 2016
Insemineringsplan for 2016
Insemineringsplan for 2016
Insemineringsplan for 2016
Artikel fra Danske Mælkeproducenter 05/16
KvægKongres 2016 - Tema: Avl
Artikel fra Danske Mælkeproducenter nr. 05/16
Grundlæggende information om biologen bag krydsning.
Se hvordan du styrker besætning med Kombi-Kryds og landmandens erfaring hermed.
Ca. halvdelen af de danske kvægbesætninger bruger nu systematisk kønssorteret sæd til kvierne. Især Jersey er storforbrugere.
Fotodokumentation
Krydsning af malkeracer bruges ”worldwide”. I Danmark er anvendelse af krydsning stadig i sin begyndelse, mens lande som New Zealand og USA har brugt denne mulighed i mange år.
Hvordan klarer krydsningskøerne sig og kan du optimere dit nuværende krydsningsprogram?
Hjælp til valg af racer og krydsningssystem.
Når krydsningssystemet Kombi-Kryds anvendes insemineres de bedste køer af udgangsracen med tyre af samme race, så der opretholdes en ”ren” kerne i besætningen.
Fotodokumentation
Krydsningsfolder - AgroMek 2016
Denne vejledning er ment som en guide til at gøre rådgivningsforløbet så dybdegående som muligt, fordi beslutningen om at ændre den avlsmæssige strategi er også en langsigtet strategi.
Skrivbar pdf-fil
Bilag KvægKongres 2016 - Tema: Avl
Bilag KvægKongres 2016 - Tema: Avl
Pjece
Artikel fra Danske Mælkeproducenter 05/16
En vej til opnåelse af større robusthed og holdbarhed ved danske malkekøer
Præsentation af rådgivningskoncept for rådgivere
Forskel: Ved at se på de største besætninger, der systematisk anvender krydsning, har vi undersøgt, hvordan krydsningsdyrene klarer sig i første laktation under forskellige managementforhold.
Hvordan klarer krydsningsdyrene sig i første laktation under forskellige managementforhold
Nyheder om krydsning
Kom og hør om krydsning på kvægkongressen
Erfagrupper
- Gør det nemmere for rådgiveren og bedre for dig
Præsentation af rådgivningskoncept for rådgivere
Af Torben Nørremark, VikingDanmark, Anders Fogh, SEGES og Lydia Henriette Sørensen, AU
Artikel fra VikingNyt, september 2016
Evnen til at få en levendefødt kalv og give et let kælvningsforløb varierer meget mellem de forskellige malkeracer. Forskellen mellem racer er kendte, men hvordan det forholder sig for malkeracekrydsnin-ger, vil vi belyse i denne artikel.
Af Torben Nørremark, VikingDanmark og Anders Fogh, SEGES Kvæg
Ønsker du hjælp til opstart af krydsning, kan din avlsrådgiver være behjælpelig.
Fotodokumentation
Kombi-Kryds styrker bl.a. besætningens produktion, sundhed og reproduktion og kan øge DB med 10 pct. I to nye film fra SEGES kan du høre, hvad metoden går ud på og få en landmands erfaring med Kombi-Kryds.
De nye resultater fra Minnesota, USA bakker op om de danske og franske resultater for hhv. krydsninger imellem Nordisk Rødt og HF(Rød*HF) og krydsninger imellem Montbéliarde og HF Mon*HF).
Kombi-Kryds
Fotodokumentation
Centerbesøg juni 2016
Sammenligning af krydsninger og renracede
Sammenligning af krydsninger og renracede
Sammenligning af krydsninger og renracede
Sammenligning af krydsninger og renracede
Sammenligning af krydsninger og renracede
Præsentation af rådgivningskoncept for rådgivere
Præsentation af rådgivningskoncept for rådgivere