Højere fodereffektivitet gennem fodring og avl

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Foder til malkekøer og kvier udgør den største omkostning forbundet med mælkeproduktion. Jo mere effektivt køer og kvier udnytter foderet pr. produceret enhed, jo mindre bliver tabet af næringsstoffer til det omgivende miljø, og jo bedre bliver konkurrenceevnen i dansk mælkeproduktion.

Højere fodereffektivitet gennem fodring og avl
Højere fodereffektivitet gennem fodring og avl
Projekt: Højere fodereffektivitet gennem avl og fodring
Bragt i KVÆG nr. 1 d. 16. januar 2017.
Beskrivelse af nødvendige ændringer i DMS Foderkontrol til kvier for at kunne lave opfølgning på fodring og tilvækst ved gruppe/holdvis opstaldning af kvier
Resultater opnået i projektet
2285 Højere fodereffektivitet gennem fodring og avl
2285 Højere fodereffektivitet gennem fodring og avl
Opdræt af kvier bør evalueres ved at overvåge vægt og evt. højde og huld af kalve og kvier og sammenligne resultaterne mod besætningens målsætning for en bestemt aldersgruppe. Guiden udpeger centrale tidspunkter hvor vejning bør foretages
Vejedata fra Fitting klyngen
Vejedata fra Fitting klyngen
Vejedata fra Fitting klyngen
Vejedata fra Fitting klyngen
Artikel fra Kvæg Special, 18. september 2016
Formålet med denne undersøgelse er at sammenligne vægtkurver hos køer fra praksis med de standardvægtkurver som anvendes i NorFor til at bestemme mobilisering og deponering.
Højere fodereffektivitet gennem fodring og avl
Sammenhæng mellem vægtudvikling i tidlig laktation og energiudnyttelse og fodring
Samlet oversigt over data
Øko-besætninger med høj energiudnyttelse er karakteriseret ved, at flere køer har sand eller halm i sengene, de har tiere de malkende køer i flere grupper, en højere ydelse og mere stabile mælketal.
Dagsorden
Fra Besætning 6 og tilhørende kviehoteller
Fra Besætning 6 og tilhørende kviehoteller
Fra Besætning 6 og tilhørende kviehoteller
Fra Besætning 6 og tilhørende kviehoteller