God ledelse og gode produktionsresultater - videnoverførsel

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet har til formål at motivere landmænd og rådgivere til at anvende nye veje til god ledelse og gode produktionsresultater på malkekvægbedrifter.

Vidensgrundlaget vil ændre sig i og med, at udviklingsprojektet skrider frem. Der vil i 2015 blive formidlet ud fra de første erfaringer fra projektet. I 2016 bliver der formidlet og kompetenceudviklet ud fra den viden, som vil blive gjort tilgængelig i form af mere formaliserede uddannelsesprogrammer og afprøvninger sammen med rådgiverne.

Mælkeproducent Anders Langdahl indså, at tavlemøder er en ledelsesdisciplin, der ikke kommer af sig selv.
Arbejdslister i DMS Dyreregistrering er din hjælpende hånd, når du skal have udpeget køer til sundhedsrådgivningen, have overblik over hvor mange kalve, der er klar til salg og meget mere.
Roadmap uddelt på kongres og sendt rundt som nyhedsbrev
Samling af produktblade som er udleveret til erfagruppe
Dagsorden til rådgivermøde, hvor prokektet præsenteres
Præsentation af projekt på erfagruppe møde - AgriNord, Grenå
Syddansk Kvæg, Vojens, den 11. maj 2016 kl. 19.30
Afholdt hos Lars Mølby, Spjald - den 1. november 2016
I løbet af 2016 har vi lavet 26 Facebook opslag om erfaringer, værktøjer og andre ting fra projektet
Kvægbrugere med DMS har mulighed for selv at lave foderkontrol, og i stedet bruge rådgiveren til sparring og strategisk rådgivning.
Brochure til Dyrlægekongres - august 2016
25. oktober - Johan Dompeling, Oldgårdsvej 49, 4300 Holbæk
Materialer uddelt på erfagruppemøder 2016
Stadig flere kvægbrugere erfarer, at de med udgangspunkt i tallene i KMP kan motivere medarbejdere
Med Kritiske målepunkter kan du let vise, at medarbejdernes indsats gør en forskel. Stadig flere erfarer, at det motiverer såvel danske som udenlandske medarbejdere.
Kongresgæster hjalp SEGES Kvægs it-udviklere med at evaluere DMS.
Motiverede medarbejdere er et plus for enhver bedrift. Risikoen for det modsatte øges, når krisen kradser.
Folder - God ledelse kræver viden om den enkelte medarbejder samt bevidsthed om, hvad du skal gøre for at motivere og lede hver enkelt bedst.
præsentation af projektet til rådgivere i LMO kvæg - dagsorden
Tavlemøder har hjulpet uddelegeringen af ansvar på vej hos Marcel van den Hengel. Og det har budt på positive overraskelser.
Tal for nyinfektioner, dagsydelse eller noget helt tredje bliver vendt på tavlemødet hos Torben Brodersen.
Landsskuet, Herning Messecenter, den 30. juni – 2. juli 2016
Dyrlægekongressen, den 1. september 2016
Den 31. august 2016
Indkaldelse til teammøde, SEGES den 3. februar 2016
SydDansk Kvæg, den 10. oktober 2016
Stand hvor vi fortalte om projektet til dyrlæger, den 7. juni 2016
Her fortalte vi deltagende kvægbrugere om god ledelse og gode produktionsresultater og erfaringer fra projektet.
Stand på Kvægkongres 2016
Tips fra 5 rådgivere
God ledelse og gode produktionsresultater hænger tæt sammen. Og med nogle enkle redskaber kan man hjælpe sig selv godt på vej: Ledelse i faste rammer, indsigt i medarbejdertyperne og målbare mål.