God ledelse og gode produktionsresultater - Udvikling

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet har til formål at opnå gode produktionsresultater ved at udvikle nye veje til god ledelse og styring af driften på malkekvægbedrifter.

Projektets opgave er at udvikle nye veje til en god ledelse på malkekvægbedrifter. Målet er at træne mælke-producenten i styring af produktionen - herunder involvering og uddelegering af arbejdsopgaver til de ansat-te. Det handler om, at landmanden og medarbejdere bevidstgøres og trænes i en række nye værktøjer og muligheder for at overvåge og følge kvægproduktionen samt planlægge arbejdsopgaver.

Her kan du printe 5 kort ud med motivationsprofilerne og bruge dem sammen med dine medarbejdere.
Undervisningsmateriale
Kriterier
Brevudsendelse
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale
Rådgiverworkshop
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale
Beskrivelse af forløb, erkendelser og erfaringer fra deltagende bedrifter
Dagsorden projektmøde
Mandag d. 11/1 2016 kl. 9.30 til 14.30, Havestuen Koldkærgård
Undervisningsmateriale
Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 9.30 til 11.00
Workshop, den 12. april 2016
Beskrivelse af forløb, erkendelser og erfaringer fra deltagende bedrifter
Beskrivelse af forløb, erkendelser og erfaringer fra deltagende bedrifter
Samlet fil
Facilitatormappe med procesbeskrivelser og værktøjer
Rådgiverworkshop
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale
Rådgiverworkshop
... og bruge til at identificere hvilke typer landmand og medarbejder er. Undervisningsmateriale
Forklaring til hvordan roadmap Nøgletalstjek bruges
Medarbejderledelse er i stigende grad et fokusområde på kvægbedrifterne, men ofte mangler landmændene anvendelige værktøjer, der kan gøre ledelsen mere håndgribelig.
God ledelse og gode produktionsresultater/udvikl., 11. januar 2016
Rådgiverworkshop
Her kan du læse om de 5 motivationsprofiler. Motivationsprofilerne er et dialog- og refleksionsværktøj til understøttelse af medarbejderledelsen og motivationen af medarbejderne.
Dagsorden projektmøde
Undervisningsmateriale
Undervisningmateriale
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateteriale
Bilag til udsendt dagsorden Workshop
Undersviningsmateriale
Deltag i et projekt, der vil styrke både ledelsen og produktionen på din bedrift.
Rådgiverworkshop
... så denne kan føre log ved hvert besøg på bedrifterne
Projektets aktiviteter i 2015
SEGES søger fem-seks bedrifter til projektet God ledelse og gode produktionsresultater.
Præsentation af Helle Hedegaard Hein, Skejby den 6. oktober 2016