Øget selvforsyning med økologisk proteinfoder baseret på foderkål

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Genbevilling af 2015-tilskud
Sen høst har betydet, at ensilageforsøget, som er sat i værk i november 2015, først kan blive evalueret i 2016. Ligeledes er aktiviteter omkring grønpiller af foderkål til fjerkræ ligeledes ikke er færdiggjort. Her afventes analyser af foderkvalitet og potentielle blommefarvestoffer. Der har i 2015 været underbemanding af kvalificerede fagkonsulenter i organisation. En konsekvens heraf er, at formidlingsaktiviteter også ønskes flyttet til 2016.