Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning – Kombi-Kryds

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at få skabt større viden om krydsning og effekten af at anvende forskellige krydsningssystemer - herunder det nyudviklede krydsningssystem Kombi-Kryds.

I projektet beregnes den samlede økonomiske effekt af at benytte krydsning på basis af resultater fra tidligere krydsningsprojekter finansieret af Promilleafgiftsfonden og Landdistriktsmidler. Den økonomiske effekt af krydsning beregnes på to måder i projektet:

  1. Ved at summere effekten af krydsningsfrodigheden for enkeltegenskaber
  2. Ved at beregne forskellen på det økonomiske afkast imellem renracede dyr og krydsninger i de 5 demonstrationsbesætninger (Holstein Friesian * Nordisk Rødt krydsninger, Holstein Friesian * Jersey krydsninger, og Nordisk Rødt * Jersey-krydsninger).

Rapport
Notat med overordnede økonomiresultater
Notat med supplerende analyser omkring foderomkostninger
Notat med anvendte variable i model
Rapport
Rapport
Notat med anvendte variable i model
Notat med resultater
Notat med resultater
Rapport
Rapport omkring tærskler og double counting
Rapport
Dagsorden
Holstein - Jersey
Holstein - RDM