Differentieret avl af økologiske grise via Danavl

I 2015 introducerede Danavl et økologisk indeks på soracerne Landrace og Yorkshire. Der har været god interesse for beregningen, og 12 besætninger har i 2016 bestilt doser baseret på indekset.

Formålet var at sikre en model til bedre udvælgelse af avlsmateriale til økologisk drift, baseret på Danavls genetik. På den måde får de økologiske svineproducenter størst mulig fordel af det eksisterende konventionelle avlsarbejde.

Indekset blev beregnet ved at bruge de samme egenskaber, som i det konventionelle avlsmål, men med de økonomiske vægte, der er gældende i den økologiske produktion.

Nedenfor ses, hvordan egenskaberne har forskellig økonomisk værdi afhængig af driftsformen. Tabellen er et uddrag fra Vejledningen.

  Konventionel Økologisk
Levende grise, dag 5 19,6 5,2
Tilvækst (fødsel til 30 kg) 0,11 0,09
Tilvækst (30 – 100 kg) 0,13 0,22
Foderudnyttelse -147 -220
Kødprocent 9,7 11,5
Slagtesvind -5,1 -13,1
Styrke 12,5 12,5
Holdbarhed 85 85

Der er en betydelig forskel i de økonomiske værdier for de to produktionssystemer for:

Der har været god interesse for tilbuddet. I foråret 2016 var der registreret 11 kunder og en opgørelse for perioden 1.7.2016 til 4.11.2016 viser, at 12 besætninger har bestilt 372 doser efter økologi indekset. Projektet har bidraget til øvrige økologi-projekter, der fokuserer på avl, nemlig ”VIPiglets” og ”Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk svineavl” samt ”Sæt retning på avl til økologisk svineproduktion”.