Bedre dyrevelfærd via økonomisk ombygning af eksisterende stalde

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med dette projekt er at udarbejde et inspirationskatalog over forskellige muligheder for ombygning (begrebet er i amerikansk litteratur kendt som ”remodelling”) af eksisterende stalde på en økonomisk bæredygtig måde. Projektet vil sætte fokus på værdien af effekterne - herunder øget dyrevelfærd, højere produktion, bedre sundhed (især klove) og bedre økonomi. Som supplement indgår en FarmTest med test af kobørstetyperne, der er tilgængelige på det danske marked. Kobørster bliver obligatoriske i 2016.

KvægKongres 2016 - Tema: Mælken
Gennemgang af litterært materiale fra D. Nigel Cook vedr. remodelling af sengebåse.
Artikel fra Effektivt Landbrug, den 20. januar 2016
Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. Udvalget af børster er stort – der er 20 forskellige, se her hvad du bør sætte fokus på før du køber.
Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. En FarmTest sætter fokus på, hvad du skal overveje, før du køber.
Ny FarmTest om halm-kalk- vand i sengebåsen giver et godt indtryk af dette underlag, men ikke endegyldig dokumentation for positiv effekt.
Gennemgang af sengebåsens funktion og indretning.
Bilag - KvægKongres 2016 - Tema: Mælken
Opmåling af sengebåse og vurdering af køernes brug af sengebåsene inden renovering.
Opmåling af sengebåse og vurdering af køernes brug af sengebåsene inden renovering.
SimHerd analysen viser forventet afkast af renovering af madrassenge til kummer med halm-kalk-vand eller sand.
SimHerd analysen viser forventet afkast af renovering af madrassenge til kummer med halm-kalk-vand.
SimHerd analysen viser forventet afkast af renovering af madrassenge til kummer med halm-kalk-vand.
SimHerd analysen viser forventet afkast af renovering af madrassenge til kummer med sand.
SimHerd analysen viser forventet afkast af renovering af madrassenge til kummer med sand.
SimHerd analysen viser forventet afkast af skift til ny madras i sengebåse.
SimHerd analysen viser forventet afkast af skift til ny madras i sengebåse.
Dagsorden
Præsentation
Præsentation
Dagsorden
Præsentation
Dagsorden