Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Det overordnede formål med projektet er at se på miljømæssige og økonomisk bæredygtige vækstmuligheder i malkekvægbruget efter kvoternes ophør i 2015 samt at identificere væsentlige barrierer for miljømæssig og økonomisk vækst. Projektet vil i den forbindelse også inddrage viden og erfaringer fra andre lande.

Rapport.
En reduktion af proteintildelingen med 5 pct. kan reducere ammoniakbelastningen med 15 pct. – uden at det koster ydelse. Det er en billig måde at nedsætte kvælstofudslippet på. (artikel fra Magasinet Kvæg)
En tredjedel af de danske mælkeproducenter ønsker at udvide besætningen. 12 pct. har planer om at stoppe. Det viser en ny spørgeundersøgelse.
En spørgeskemaundersøgelse blandt de danske mælkeproducenter viser, at halvdelen ønsker at fastholde det nuværende antal køer, en tredjedel vil udvide, mens resten har planer om at stoppe eller reducere besætningen.
- Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse
Deltagere: Kommuner, SEGES
Deltagere: rådgivere, Sønderjysk Landboforening.
Deltagere: Landmænd med erfaring med nylig miljøgodkendelse, Vojens.
Deltagere: Landmænd med planer/tanker om den miljøgodkendelsesproces de står overfor, Lemvig.
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
Når prisforskellen mellem proteinfoder og korn er høj vil reduceret proteintildeling være en billig måde at reducere ammoniakbelastningen.