Strategisk bæredygtig udvikling på økologiske bedrifter

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Det er projektets FORMÅL at sikre, at de anvisninger, og den viden, der opnås gennem hver RISE bæredygtighedsanalyse, fører til øget bæredygtighed på bedrifterne, som fremmer afsætning og afsætningssikkerhed af bedrifternes produkter.

Artikel af Jan Bjørnkjær Jensen, LMO, i ØKOLOGI - Inspiration til jordbruget nr. 10 i december 2016.
Inspirationsdag, hvor der bl.a var oplæg om bæredygtighed i landbruget. Afholdt d. 23. november 2016 i Viborg.
Møde om RISE værktøjet d. 16. januar 2017 i Aarhus N.
Arrangør Anke Stubsgaard, afholdt d. 31. august 2016 på SEGES i Aarhus N.
Oplæg af Solvejg Horst Petersen ved evalueringsmødet på Koldkærgård d. 16. januar 2017.
Oplæg af Solvegh Horst Petersen for virksomhedsrådgivere hos SAGRO d. 23. november 2016.
Oplæg af Solvejg Horst Petersen fra ØkologiRådgivning Danmark for Agrarøkonomistuderende på Dalum landbrugsskole den 11. november 2016.
Oplæg af Frank Oudshoorn, SEGES Økologi, på et debatmøde i Landbrugsforum d. 21. september 2016.
Oplæg af Randi Friis Hansen på workshoppen d. 31. august 2016.
Oplæg af Thor Bjørn Kjeldbjerg fra AgriNord d. 22. januar 2016 for strategikonsulenter.
Oplæg af Anke Stubsgaard, SEGES Økologi, for Arlas økologiudvalg d. 7. januar 2016 i Viby.
Oplæg af Frank Oudshoorn, SEGES, på evalueringsmødet på Koldkærgård d. 16. januar 2017.
Oplæg af Solvegh Horst Petersen på workshoppen d. 31. august 2016.
Oplæg af Gustav Bock, SEGES, ved evalueringsmødet på Koldkærgård d. 16. januar 2017.
Indsigter fra kvalitativ undersøgelse gennemført oktober 2016
Mødet blev afholdt d. 16. januar 2017 på Koldkærgård i Aarhus.
Til brug på workshoppen d. 31. august 2016