Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at understøtte landbrugsvirksomhedernes udviklingsmuligheder i forhold til at gå nye veje for at skabe vækst og forbedre konkurrenceevnen.
Dette gøres ved at demonstrere metoder og værktøjer målrettet rådgivning af landmænd, der ønsker at undersøge udviklingsmulighederne på deres bedrift.

I projektet demonstreres metoder og værktøjer indenfor blandt andet strategi- og forretningsudvikling, værditilvækst, tværfaglig rådgivning og rådgivningsmetoder til idéudvikling mv. med henblik på at afsøge og understøtte udviklingsmulighederne på udvalgte landbrugsvirksomheder, der ønsker at gå nye veje i forhold til at skabe vækst og forbedre det økonomiske resultat.

Udviklingsmulighederne demonstreres ud fra parametre som geografisk placering, produktionsform, produktionsanlæg, arealforhold, afsætning og økonomi mv. Målet er, at landmanden skaber sig overblik over og bliver i stand til at vurdere de mest optimale udviklingsveje for sin bedrift. I den forbindelse vil overvejelser om optimering af bedriften mod økologisk eller specialproduktion eller overgang fra deltids- til heltidsbedrift eller omvendt indgå i afsøgningen af udviklingsvejene.

Igennem demonstrationen af relevante metoder og værktøjer vil praksisser til kortlægning af landbrugsvirksomhedernes udviklingsmuligheder blive formidlet og afprøvet med henblik på at skabe opmærksomhed omkring det at søge nye veje til at skabe vækst og forbedre det økonomiske resultat.

Effekten af projektet vil være at sikre en individuelt tilrettelagt rådgivning om og afsøgning af udviklingsmulighederne for den enkelte landbrugsvirksomhed med fokus på at skabe bæredygtig vækst og forbedret konkurrenceevne indenfor rammerne af den enkelte bedrift.

Michael Andersen er konventionel mælkeproducent med 250 køer. Men han er også en af de landmænd, der sætter spørgsmålstegn ved fremtidens mælkeproduktion. For Michael vil gerne noget mere og noget anderledes.
Annonce i Landbrugsavisen med invitation til at deltage i webinaret den 26. februar 2016 og med opfordring til at tilmelde sig Løvens Hule I den 31. marts 2016.
Notat om bedrifternes brug af sociale medier til at fortælle om og fastholde eget fokus på udviklingsveje.
Vi har delt en række af opslagene på facebooksiden Veje til vækst på andre sider for at nå ud til så stor en målgruppe som muligt
Gårdbutik, kødautomat, emballagefrit salg eller deltagelse på messer? På gården Østerlykke har de så mange ideer, at det kan være en udfordring at vælge imellem.
Se et eksempel på et udfyldt tilmeldingsskema til Løvens Hule I. Eksemplet tager udgangspunkt i Vejlskovgaard.
En af dem, der har modet og lysten til at vise, hvordan dansk landbrug kan skabe vækst i fremtiden? Og som måske allerede er i gang eller står med en unik idé, men er i tvivl om næste skridt. Så læs her, hvad du skal gøre!
Har du overvejet at bruge de sociale medier til at få sparring med andre, når du skal gå nye veje med din virksomhed?
Søren Lykkegård Hansen vil sælge afskårne blomster og udnytte gamle driftsbygninger til etablering af depotrum.
Michael Andersen vil i samarbejde med osteri sælge frisk mælk og oste fra køer, der græsser på fredede enge.
Seks nytænkende landmænd kæmpede om dommernes gunst i ”Løvens Hule”, hvor de skulle præsentere deres forretningsideer og koncepter til, hvordan man kan gå nye veje for at skabe vækst i landbruget.
En der har modet og lysten til at vise, hvordan dansk landbrug kan skabe vækst i fremtiden? Og som måske allerede er i gang eller står med en unik idé, men er i tvivl om næste skridt. Så læs her, hvad du skal gøre!
Dias for Kick-off-mødet med oveblik over såvel dagnes som projektes indhold og forløb.
Program for Kick off møde "tank op og læg ruten mod bvækst" tirsdag d. 5. april 2016. Alle, der udfylder tilmeldingsskemaet til Løvens hule, er inviteret med til kickoffmødet.
Kram en ko eller hold din fødselsdag på en gård. Ægteparret Marije og Jan Jacobsen vil sælge oplevelser på deres gård.
LandbrugsAvisens omtale af de fem cases, bragt i LandbrugsAvisen den 21. oktober 2016 (videnspredning)
LandbrugsAvisens omtale af resultater, erfaringer og perspektivet for landmænd og rådgivningen (videnspredning)
LandbrugsAvisens omtale af Løvens Hule den 31. marts 2016, bragt på LandbrugsAvisens hjemmeside 1. april 2016 (videnspredning).
LandbrugsAvisens omtale før afholdelsens af Løvens Hule I den 31. marts 2016, bragt i LandbrugsAvisen 19. februar 2016 (videnspredning).
Der er afholdt en række arrangementer i efteråret, hvor landmænd har kunnet høre om projektet, få viden om, hvad de selv kan gøre og få erfaringer fra caselandmændene.
Program for Løvens Hule I torsdag d. 31. marts 2016. Seks landmænd kommer for fire løver. Løverne vurdere landmændens ideér om forretning og vækst. Og kan tildele op til 45.000 kr til købe fa rådgivning.
Vær med den 5. december, når de innovative landmænd igen møder op foran løverne. De skal fortælle, hvor langt de er i processen, og hvad de har brugt pengene, de fik af løverne, til.
Notat om projektets erfaringer med netværk som rum for sparring og erfaringsudveksling, når der skal færdes ad nye veje til vækst.
I projekt ”Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget” fik landmand Marije Jacobsen brug for at vide mere om de minimis støtte, da hun søgte LAG-midler. På den baggrund er følgende råd-givningsnotat udarbejdet til hende.
Seks landmænd deltager i forløbet ”Veje til vækst”, hvor de skal vise andre landmænd, hvordan de ved at gå nye veje kan skabe vækst i deres landbrugsvirksomheder.
Skattechef Anett Skov Marcussen holdt et oplæg ved Deltidslandsmødet den 15. september 2016 på Koldkærgård med det formål at give de tilstedeværende deltidslandmænd et kompetenceløft indenfor skatteområdet i forhold til det at drive deltidslandbrug.
Her kan du som pdf-fil se opslag, foto og video på Veje til vækst og få indsigt i aktiviterne i projektet samt andre aktiviteter og initiativer hos andre landmænd, når der skal findes nye veje til at skabe vækst i landbruget
Her kan du via opslag, foto og videoer få indsigt i den proces, som ligger bag arbejdet med at få produceret og afsat hømælk til restauranter og osteproduktion
Her kan du via opslag, foto og videoer få indsigt i den proces, som ligger bag arbejdet med oplevelsesprouktet kokrammeri
Her kan du via opslag, foto og videoer få indsigt i den proces, som ligger bag arbejdet med afsætning af bæredygtige blomster.
Her kan du via opslag, foto og videoer få indsigt i den proces, som ligger bag arbejdet med at få afsat naturkød.
Her kan du via opslag, foto og videoer få indsigt i den proces, som ligger bag at skabe forrretning på lokalt dyrket gamle kornsorter
Et visuelt overblik over projektets aktiviteter og resultater af demonstrationerne
Hør podcasten fra Kick off-mødet den 5. april 2016.
Postkort til Kvægkongressen den 27-28. februar med opfordring til landmænd om at melde sig til Løvens Hule I
Postkort til Agromek den 29. november-2. december 2016 med information om Veje til vækst-forløbet og formidling af projektets fem kerneområder
Program for Løvens Hule II, der afholdes den 5. december 2016. Her skal de fem caselandmænd foran panelet af løver igen og præsentere, hvordan det er gået med deres forretningsideer
Projektet ”Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget” har formidlet de forskellige steps i forløbet på seges.dk under siden ”Veje til vækst”.
Her kan du se program og få et overblik over erfaringerne fra projektet
Materiale brugt ved Løvens Hule II
Materiale brugt ved åbnet hus hos Marije og Løvens hule II
Materiale brugt ved Løvens Hule II
Materiale brugt ved Løvens Hule II
Der er hjælp at hente, hvis man som landmand ønsker at gå nye, alternative veje end traditionel landbrugsproduktion. Sjællandsk landmand og hans rådgiver fortæller, hvordan de har samarbejdet om alternativt mælke-projekt.
Landmand Jens Erik Pust vil sælge mel fra gamle kornsorter direkte til forbrugerne.
Kick off-seminar sætter gang i seks landmænds deltagelse i forløbet ”Veje til vækst”. Her skal de gå nye veje for at forbedre konkurrenceevnen i deres virksomhed og vise andre landmænd, hvordan det at gå nye veje kan skabe vækst i landbruget.
Foreningen Smag på Landskabet vil etablere afsætningsselskabet ”Det’ Naturkød”, der skal fremme afsætningen af naturkød.
Over et halvt år er gået siden seks nytænkende landmænd deltog i Løvens Hule I, hvor de præsenterede deres idéer til, hvordan man kan skabe vækst i landbruget på en ny måde. Seks er sidenhen blevet til fem. Se her, hvad de har fået ud af at deltage.
Kløerne var hvæssede, og løverne var klar til at høre, hvordan det er gået de fem landmænd i ”Veje til vækst”, da Løvens Hule II løb af stablen den 5. december. Her fortalte landmændene, hvordan de har brugt de penge, som løverne gav dem i Løvens Hule I.
Tilmeldingsskemaet som de landmænd, der ønsker at deltage i Løvens Hule I, skal udfylde for at kunne blive udvalgt.
Projektet har formidlet sine resultater og aktivteter på siden "Veje til vækst" på LandbrugsInfo.dk. Se siden her.
Video med Stinne Stengers præsentation for panelet i Løvens Hule I.
Video med opsamling på projektet, der fortæller, hvordan det kræver, at du holder fem bolde i luften, når du vil finde din vej til vækst
Se videoen og hør chefkonsulent ved SEGES Gustaf Bocks gode råd til forretningsudvikling i landbruget.
Video med Søren Lykkegård Hansens præsentation for panelet i Løvens Hule I.
Video med interview af Jens Erik Pust om hans forretningside og deltagelse i Veje til vækst
Video med Marije Jacobsens præsentation for panelet i Løvens Hule I.
Video med livestream-optagelsen med Jens Erik Pust fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med livestream-optagelsen med Marije Jacobsen fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med livestream-optagelsen med Michael Andersen fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med livestream-optagelsen med Peter Kristensen fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med livestream-optagelsen med Søren Lykkegård Hansen fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med afgørelsen fra Løvens Hule, hvor dommerpanelet afslører, hvor mange penge de vil tildele de seks landmænd til deres ideer og projekter.
Video med interview af Marije Jacobsen om hendes forretningside og deltagelse i Veje til vækst
Video med interview af Michael Andersen om hans forretningside og deltagelse i Veje til vækst
Video med Jens Erik Pust fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med Marije Jacobsen fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med Michael Andersen fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med Peter Kristensen fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med Søren Lykkegård Hansen og Dea Hjort fra Løvens Hule II den 5. december 2016
Video med interview af Peter Kristensen om hans forretningside og deltagelse i Veje til vækst
Video med Jens Erik Pusts præsentation for panelet i Løvens Hule I.
Video med Smag på Landskabets præsentation for panelet i Løvens Hule I.
Video med interview af Søren Lykkegård om hans forretningside og deltagelse i Veje til vækst
Videoen er en vejledning i, hvordan du skal udfylde tilmeldingsskemaet til Løvens Hule I.
Video med omtale af webinaret "Vælg nye veje til vækst" og opfordring til at tilmelde sig til "Løvens Hule I".
Informationen i videoen er grundlaget for afsnit 3 "Proces", afsnit 4 "Ide og udvikling" og afsnit 5 "Implementering og drift" i eksemplet på et udfyldt tilmeldingsskema til Løvens Hule.
Informationen i videoen er grundlaget for afsnit 2 "Beskriv din ide" i eksemplet på et udfyldt tilmeldingsskema til Løvens Hule.
Informationen i videoen er grundlaget for afsnit 1 "Beskriv dit landbrug" i eksemplet på et udfyldt tilmeldingsskema til Løvens Hule.
Video med introduktion til "Værktøjskassen - Ide og udvikling" - når du vil skabe forretning og vækst.
Video med introduktion til "Værktøjskassen - Implementering og drift" - når du vil skabe forretning og vækst.
Video med webinaret "Vælg nye veje til vækst", der blev afholdt den 26. februar 2016.
Video med Michael Andersen, der talte på Vejlby Landbrugsskole den 27. oktober 2016
Vil du gerne have et overblik over den viden og de værktøjer, du kan have glæde af, når du vil udvikle din forretning, eller når du vil skabe vækst på dit landbrug?
Find link til videoen og se slidene, der blev præsenteret på webinaret "Vælg nye veje til vækst", der blev afholdt den 26. februar 2016.
Slides fra webinaret "Vælg nye veje til vækst", der blev afholdt den 26. februar 2016 kl. 13:00
Print af oversigt over playlister, der strukturerer videoerne fra projektet
Print af forside. Videoer fra projektet kan ses her.
Kunne du tænke dig at møde landmænd, der et gået nye veje for at skabe vækst? Så kom med, når mælkeproducent Marije Jacobsen og planteavler Jens Erik Pust holder åbent hus d. 9. november.