Afskallet havre til økologiske husdyr

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Genbevilling af 2015-tilskud

  1. Aktiviteter omkring farmtest af gårdanlæg til afskalning af havre færdiggøres
  2. Aktiviteter omkring udnyttelse af skaller til fx brændsel færdiggøres
  3. Opfølgende analysearbejde på foderkvalitet fra dyrkningssæsonen 2015 færdiggøres i foråret 2016. Denne aktivitet er vigtig for det fremadrettede forsøgsarbejde og for arbejdet med optimeret anvendelse af havre til foder
  4. Der vil blive fulgt op med flere faglige artikler om fjerkræ- og kvægfodring, hvor de seneste resultater bliver inddraget.

     

Der kan være god økonomi i at bruge afskallet havre til både smågrise, søer og slagtesvin.
Markvandring om sorter, grønne proteinafgrøder og radrensning d. 4. juli 2016 i Lemvig.
Ved afskalning bliver havre til et højværdifoder til økologiske husdyr, og selv restproduktet kan anvendes til enten brændsel eller strøelse
Link til videoer, der blev offentlig gjort på SEGES Økologis Facebookside i 2016